Reglement

Reglement

Reglement NK Snelschaken voor de Jeugd

Dit is per 2014 vernieuwde reglement, dat ook in 2015 van kracht is.

Artikel 1: Leeftijdscategorieën
 1. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Nederlandse Snelschaakkampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de navolgende categorieën:
A-1 jeugd t/m 20 jaar A-2 meisjes t/m 20 jaar
B-1 jeugd t/m 16 jaar B-2 meisjes t/m 16 jaar
C-1 jeugd t/m 14 jaar C-2 meisjes t/m 14 jaar
D-1 jeugd t/m 12 jaar D-2 meisjes t/m 12 jaar
E-1 jeugd t/m 10 jaar E-2 meisjes t/m 10 jaar
 1. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden.
Artikel 2: Organisatie

Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast:

 1. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden.
 2. het organisatiecomité
 3. de hoofdscheidsrechter
Artikel 3: Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor zover in dit Reglement niet anders is bepaald.

Aanhangsel B Regels voor Snelschaak; Artikel B4 is van kracht.

Artikel 4: Speeltempo

Het speeltempo in alle categorieën is 3 minuten per speler per partij met vanaf de eerste zet een bijtelling van 2 seconden per zet.

Artikel 5: FIDE-Regels
 1. De verzuimtijd is 1 minuut.
 2. Als ten aanzien van artikel 11.3.b van de FIDE-regels voor het Schaakspel geconstateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan krijgt hij een waarschuwing. De arbiter heeft het recht te onderzoeken of het apparaat aanstaat. Als een dergelijk apparaat, zonder toestemming van de arbiter, aan staat, dan verliest die speler de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
Artikel 6: Speelsysteem en indeling

Er worden eerst negen voorronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Daarna volgen finalegroepen waarin een halve competitie wordt gespeeld**.

De indeling van de voorronden geschiedt de eerste drie ronden op rating waarbij de volgende criteria worden gehanteerd:

 • KNSB-rating;
 • Indien deze niet aanwezig is, de KNSB-Jeugdrating;
 • indien deze niet aanwezig is door loting.

Na de eerste drie ronden wordt op weerstandspunten ingedeeld.

De finalegroepen worden samengesteld door maximaal tien spelers* met achtereenvolgens in de hoogste groep de spelers in te delen met:

 • de meeste punten;
 • de meeste WP punten;
 • de meeste SB punten;
 • loting;

* = Na de voorronden wordt een voorlopige ranglijst van de meisjes gemaakt. Indien er twee of meer meisjes met evenveel punten bovenaan deze ranglijst staan, dan worden deze meisjes in één finalegroep ingedeeld. Wordt het aantal deelnemers van deze groep hierdoor groter dan 10, dan wordt de groep aangevuld tot maximaal 12 deelnemers. Indien dan nog niet alle meisjes met evenveel punten geplaatst kunnen worden, wordt alsnog gekeken naar resp. WP en SB punten, waarna de drie hoogst geëindigde meisjes in de daarvoor in aanmerking komende groep van 12 worden geplaatst. De overige meisjes met evenveel punten en worden één groep lager geplaatst.

** = Indien het aantal deelnemers in een categorie lager is dan 12 deelnemers, wordt er in een dubbelrondige gesloten competitie gespeeld.

Artikel 7: Bepaling stand

Als twee of meer spelers in een van de categorieën met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt gehandeld als volgt:

 • indien het gaat om het bepalen van de eerste plaats, dan worden er beslissingsmatches/meerkampen gespeeld zoals beschreven in artikel 10. De uitslag van de beslissingsmatches/meerkampen wordt alleen gebruikt voor het vaststellen van de eerste plaats.
 • in alle overige gevallen wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens:
  1. winnaar onderlinge wedstrijd; indien er twee spelers gelijk zijn geëindigd.
  2. meeste Sonneborn Bergerscore punten;
  3. aantal punten in de voorronden;
  4. jongere speler gaat voor oudere speler (er wordt alleen naar hele dagen gekeken)
  5. loting
Artikel 8: Kampioenen

De winnaars en winnaressen in elke categorie krijgt resp. de titel “Snelschaak Jeugdkampioen van Nederland”, “Snelschaak Meisjeskampioene van Nederland”

Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd alsmede de leeftijdscategorie.

Artikel 9: Wedstrijdleider

De wedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter plaatse mochten voordoen.

Artikel 10: Beroep

Tegen elke beslissing van de wedstrijdleider kan een speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak.

Artikel 11: Beslissingswedstrijden/meerkampen

Als sprake is van beslissingswedstrijden/meerkampen worden die gespeeld als volgt:

 1. Indien twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt een match over twee wedstrijden gespeeld met elk 3 minuten per persoon per partij plus 2 seconden per zet. Er wordt geloot wie als eerste wit heeft. De speler die de match wint, wint de beslissingswedstrijd.
 2. Indien er geen beslissing is gevallen in de match, wordt er telkens één partij gespeeld. Diegene die als eerste een partij wint, wint direct de beslissingswedstrijd. Er wordt opnieuw geloot wie als eerste wit heeft. Het speeltempo in deze partijen bedraagt voor wit 2 minuut en 30 seconden plus 2 seconden per zet en voor zwart 3 minuten plus 2 seconden per zet. Na elke partij wordt van kleur gewisseld.
 3. Indien er meer dan twee personen gelijk zijn geëindigd, dan wordt er een enkelvoudige meerkamp gespeeld met elk 3 minuten per persoon per partij plus 2 seconden per zet. De speelvolgorde wordt door loting bepaald. De speler die de match wint, wint de beslissingswedstrijd.
 4. Indien er geen beslissing is gevallen in de match, gaan de spelers met de meeste punten door. Indien er nog meer dan twee personen over zijn, wordt opnieuw een enkelvoudige meerkamp gespeeld, totdat er een winnaar is of totdat slechts twee personen over zijn. Indien er twee personen over zijn, wordt er telkens één wedstrijd gespeeld. Diegene die als eerste een partij wint, wint direct de beslissingswedstrijd. Er wordt opnieuw geloot wie als eerste wit heeft. Het speeltempo in deze partijen bedraagt voor wit 2 minuut en 30 seconden plus 2 seconden per zet en voor zwart 3 minuten plus 2 seconden per zet. Na elke partij wordt van kleur gewisseld.